Visie op 
                                                                                     

Het bestuur, management en de medewerkers van de Damiaanschool streven naar een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking met de ouders, waarin ouders en medewerkers van de Damiaanschool vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van de leerling, zowel thuis als op school.


Ouderbetrokkenheid  
Ouderbetrokkenheid doet ertoe.
Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren? Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking, en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen.
Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of in het bestuur van de Oudervereniging. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. De Damiaan wil de ouderbetrokkenheid vergroten en de school gaat daarbij uit van het volgende:
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.
 
Het is dus vooral een manier van denken die vorm geeft aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat. Van informeren naar samenwerken.
De Damiaanschool hanteert daarbij de tien criteria geformuleerd door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Deze komt u tegen in het e-book Ouderbetrokkenheid 3.0
Een werkgroep bestaande uit schoolleiding, ouders en leerkrachten volgt deze criteria in de praktijk en ontwikkelt initiatieven om de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel te houden. Nieuwsgierig naar hun motieven? Klik dan hier.

 

Ouderbetrokkenheid en de missie/ visie van de Damiaanschool 
Ouderbetrokkenheid zit vergrendeld in de missie en visie van de Damiaanschool. De missie van de Damiaanschool is: "Samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien." De missie en visie zijn terug te vinden in de boom, die ook bij de ingang van de school hangt. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een aanvulling op de missie en visie van de Damiaanschool. In de visie van de Damiaanschool zijn verschillende criteria van ouderbetrokkenheid direct terug te lezen, andere criteria scherpen de visie aan. Per criterium vindt u hier een overzicht.

Audit
Inmiddels (november 2016) is er weer onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken m.b.t. ouderbetrokkenheid. Twee jaar na de start van het project. Met gepaste trots presenteren wij u HIER het verslag. De school voldoet daarmee aan de invulling van de eerder genoemde criteria. Met de aanbevelingen uit het rapport  gaan we uiteraard door en ontwikkelen we steeds verder als samenlevingsgerichte basisschool, de school van ouders, leerlingen en leerkrachten in de wijk èn in de samenleving. Meer informatie daarover vindt u in het Schoolplan 2016-2020.


 

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.