Welkom op
Een nieuwe stap
Van peuter naar kleuter. Uw kind is klaar voor de volgende, belangrijke stap in zijn ontwikkeling: de basisschool! U bent op zoek naar een goede school voor uw kind. Hoe dan ook, een spannende stap voor zowel kind als ouders. U zoekt een school waar uw kind graag naar toe gaat, veel leert en zich zo goed mogelijk ontwikkelt.   Wij helpen u graag in het maken van uw keuze.            

De Damiaanschool
De Damiaanschool is een katholieke school, waar iedereen welkom is. We vieren samen de katholieke feesten zoals Kerstmis, carnaval en Pasen. De sfeer op onze school kenmerkt zich door openheid en betrokkenheid.  Wij leren de kinderen samen te werken en respect te hebben voor elkaar, zodat ze zich met gemak en vanzelfsprekendheid  kunnen bewegen in een diverse samenleving.
 
Op de Damiaanschool is er ruimte voor de individuele talenten van ieder kind. Hierin zit een opdracht voor de school: we zijn pas tevreden als de talenten van de kinderen maximaal worden ontplooid. We streven naar zelfbewuste leerlingen, die trots zijn op zichzelf en elkaar èn maatschappelijk betrokken zijn. Naast het lesprogramma met kennisvakken als taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen besteden we extra aandacht aan Kunst en Cultuur en Natuur en techniek.

 
Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet en bieden passend onderwijs voor ieder kind. Van kinderen die extra steun nodig hebben bij dyslexie tot kinderen die extra uitdaging vinden in de plusklas. Met deze mooie mix scoort de Damiaanschool met een constant resultaat boven het landelijk gemiddelde. Maar bovenal zijn we blij met leerlingen die met plezier naar school gaan, waar ze zich thuis voelen.
 
De Damiaanschool heeft twee vestigingen: één in het centrum van Zeist en één in de wijk Kerckebosch.

 
Spelend leren
In de jongste groepen staat het spelend leren centraal. De ochtend start vaak met de kring: zingen en vertellen van verhalen waarbij taalontwikkeling via thema's structureel aangeboden wordt.
De kleuters werken ook in verschillende hoeken zoals de bouwhoek, letterhoek, knutselhoek en de computerhoek. Na het werken is er tijd voor het eten en drinken van een gezond hapje van thuis en natuurlijk lekker buiten spelen. Er zijn wekelijks vaste inloopmomenten voor de ouders en de ouders van kleuters worden in het voor- en najaar uitgenodigd om in de klas met hun kind mee te knutselen rond een thema.

 
Samen leren
Vanaf groep 3 wordt spelenderwijs de overgang van het spelen naar het leren gemaakt. Kinderen leren op maat lezen en schrijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je al kunt lezen andere stof aangeboden krijgt dan kinderen die nog starten met het leesproces. En als het leren lezen niet zo vlug gaat, dan krijgt een kind meer tijd om dit zich eigen te maken. In alle groepen gaat ons onderwijs uit van de leerbehoefte van het individuele kind. De leerkracht geeft inhoud aan het onderwijs: welk aanbod past het beste bij deze leerling?
 
Leerkrachten bevorderen het zelfstandig werken van de leerling, maar wij stimuleren de leerlingen ook om samen te leren en elkaar te helpen. Zo helpen bijvoorbeeld de leerlingen van groep 8 de leerlingen uit groep 3 en 4 met lezen en helpen de oudere leerlingen de kleuters regelmatig bij het aantrekken van de jassen en schoenen.

 
Ouderbetrokkenheid
Niet alleen onze leerlingen werken veel samen. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie staan op de Damiaanschool hoog in het vaandel. U bent als ouder onze partner in de begeleiding van uw kind. Goede communicatie is daarbij een belangrijke factor. Onderwijs doen we samen: het team, de ouders en de leerlingen.
 
Kom eens langs!
Op deze site en in onze schoolgids (klik) vindt u al veel informatie over onze  school. Maar u kiest de juiste school voor uw kind natuurlijk niet alleen op basis van (digitale) informatie. Wij begrijpen hoe belangrijk het is dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Als ouder wil je graag de sfeer proeven als je door de school loopt, zien en horen hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toegaat.
 
U bent daarom van harte welkom om samen met uw kind een kijkje te nemen op onze school en in de groepen. U kunt hiervoor een afspraak maken:
1. Voor l
ocatie centrum (Rozenstraat en Leliestraat)  Marja van der Horst (adjunct directeur).    
e-mail: m.vanderhorst@damiaanschool.nl of telefonisch: 030 - 6918394 (di-do-vrij)
2. Voor locatie Kerckebosch (Graaf Lodewijklaan) Sharon Jansen (locatie-directeur KB).
e-mail: s.jansen
@damiaanschool.nl of telefonisch: 030 - 6914370 (ma-di-do)

Tijdens dit intakegesprek krijgt u een verdere toelichting op onze visie en werkwijze. Daarnaast kunt u uw vragen stellen, lopen we door de school en ziet u de kinderen met hun leerkrachten aan het werk. Ook kunnen wij u verder informeren over de aanmeldingsprocedure.

 
Tot ziens op de Damiaan!