…met ieders unieke talent: uitdagend onderwijs op maat voor uw kind
Ons onderwijs gaat uit van de individuele talenten van ieder kind.
Wij bieden de zorg én extra uitdaging die past bij de ontwikkeling van uw kind.


…met resultaatgericht taal- en rekenonderwijs
Een resultaatgerichte aanpak van de basisvaardigheden taal en rekenen is een van de pijlers van ons onderwijsprogramma.

… met kunst, cultuur,  ontdek de wereld om je heen
Ons kunst- en cultuurprogramma stimuleert kinderen om hun talenten te laten zien in expressie.

… samen: met leerlingen, ouders en professionals
Leren doe je samen. Kinderen, ouders en leerkrachten maken op de Damiaanschool samen het verschil!