Damiaan-Kanjerschool
 
 
                        
Doel
De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.
De Kanjertraining is erop gericht kinderen gedrag te leren waar zij zichzelf goed bij voelen en waar de omgeving (klasgenoten, leerkrachten, ouders, buurt- genoten) zich ook goed bij voelt.

                                                
Lesopbouw
Alle leerkrachten van de Damiaanschool zijn opgeleid voor het geven van de Kanjertraining. De leerkracht introduceert thema's aan de hand van een bij de leeftijd passend verhaal of situatie. Voorbeelden van thema's zijn: jezelf voorstellen, complimenten geven en ontvangen, gevoelens laten zien, grenzen aangeven en omgaan met pesten, belangstelling tonen, vriendschap, kritiek geven en ontvangen.
In rollenspellen oefenen de kinderen verschillende vormen van gedrag met behulp van vier petten (zie hierna). Daarna oefenen de kinderen de sociale vaardigheden die passen bij het thema van de les. Hierbij horen soms ook fysieke vertrouwensoefeningen. Voorbeelden hiervan zijn het opvangen van een ander kind dat zich achterover laat vallen en het samen optillen van een liggend kind.

               

 
          
Petten en Kanjerafspraken
Een belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is het gebruik van de petten. Ze worden gebruikt voor alle leeftijden. De vier petten staan voor vier typen gedrag.
Je bént niet een type, maar je gedraagt je op een bepaald moment in een bepaalde situatie zo.
Kinderen leren dat ze ook kunnen kiezen voor ander gedrag.
De zwarte pet (vlerk) staat voor
brutaal, agressief, dominant, te krachtig gedrag.
De rode pet (aap) staat voor onverschillig, meeloop-
en uitlachgedrag.
De gele pet (konijn) staat voor verlegen, bang, zielig gedrag.
De witte pet (kanjer/tijger) staat voor sociaal vaardig, betrouwbaar en oplossingsgericht gedrag. 
Op een poster staan de vijf Kanjerafspraken die refereren aan het gedrag van de vier petten.
             

                  
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en pesten
De Kanjertraining vindt het in pestsituaties niet zinvol kinderen te bestempelen als dader of slachtoffer. Om tot een oplossing te komen die de betrokkenen recht doet, is het zinvoller
beide typen kinderen iets te leren. De één moet leren geen grensoverschrijdend gedrag te vertonen, de ander moet leren duidelijk te zijn en zijn of haar grenzen aan te geven.
Dit kunnen deze kinderen bij uitstek van elkaar leren!
Het omgangs- en gedragsprotocol van de Damiaanschool vindt u HIER.
En klik HIER voor het Sociaal veiligheidsplan.

 

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.