De Plusklas                                             

Op de Damiaanschool is een Plusklas. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 op zowel locatie Centrum als locatie Kerckebosch. De Plusklas is bestemd voor hoogbegaafde kinderen.  Groepsleerkracht, intern begeleider en leerkracht Plusklas stellen in nauw overleg met de ouders vast of het kind tot de doelgroep behoort. Hoogbegaafde kinderen hebben een flinke voorsprong op hun klasgenoten. De Plusklas "is een plek waar het kind even helemaal zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of in te houden, omdat anderen hem/haar anders 'raar' of een 'wijsneus' vinden. Het is een plek waar het kind zich gezien en geaccepteerd moet voelen. Het ontdekt dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten, er is herkenning." (Ponte, Capelle a/d IJssel)
De doelstelling van de Plusklas is tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen van groep 5 t/m groep 8, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel gebied, door ieder kind:
  • een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden; (cognitief aspect);
  • de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal/pedagogisch aspect);
 
Dit doen we op een projectmatige manier. Er is wordt bijvoorbeeld gewerkt met een digitale leeromgeving met uitdagende leeractiviteiten, soms hebben we een gastles bijvoorbeeld van een geoloog, of van een bankmedewerker. Ook zijn er technieklessen, ontwerpopdrachten (ontwerp je eigen eiland in de zee), werken met denkspellen, creatieve opdrachten, filosofielessen en Spaanse les.
Voor een meer compleet 'inkijkje': zie Het beleidsplan hoogbegaafdheid.
 

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.