Hoogbegaafde leerlingen

De Damiaanschool gaat uit van de individuele talenten van ieder kind. We zorgen voor uitdagend onderwijs op maat. Ook voor hoogbegaafde leerlingen bieden wij de zorg én extra uitdaging die past bij de ontwikkeling van het kind.
 
Ons hoogbegaafdheidsbeleid is bedoeld voor de gemiddeld 2,5% hoogbegaafde kinderen. Om te bepalen of een kind tot de doelgroep behoort, kijken wij naar de toetsresultaten van onder andere woordenschat,  technisch en begrijpend lezen, spelling en  rekenen.  De intern begeleider coördineert de procedure rondom de signalering in overleg met de leerkracht en de ouders.


In het beleidsplan: Beleidsplan hoogbegaafde leerlingen vindt u meer informatie over; de doelgroep, de signalering, de diagnostiek en de bijzondere leerlingzorg voor hoogbegaafde kinderen.
 

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.