Dyslexievriendelijk
De Damiaanschool is gecertificeerd als dyslexievriendelijke school.  Dit betekent dat wij extra aandacht geven aan het herkennen en ondersteunen van kinderen met dyslexie.  We vinden dit erg belangrijk omdat lezen en taal de basis zijn voor ál het leren.
 
We werken met een signaleringslijst om kinderen met kenmerken van dyslexie vroegtijdig te herkennen. Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar familiare kenmerken, naar de spreekvaardigheid van het kind en de vorderingen bij lezen en spellen. De leerkracht bespreekt deze gegevens en de resultaten van de leerling met onze intern begeleider en de ouders. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de ouders bij ons komen met de vraag komen of hun kind misschien dyslectisch is.

 
Als een kind  ook na intensieve begeleiding in de groep bij lezen en spelling onvoldoende vooruit gaat, kunnen ouders hun kind in samenwerking met de Damiaanschool aanmelden voor extern dyslexieonderzoek.  Voor kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld, wordt met de leerling en de ouders een behandeltraject opgezet. Hiermee leert het kind op school en in de toekomst zo goed mogelijk om te gaan met dyslexie.
In het Dyslexieprotocol vindt u meer informatie over; de signalering, de diagnostiek en de behandeling van kinderen met dyslexie.

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.