Kunst en Cultuur            
De Damiaanschool vindt het belangrijk dat alle leerlingen gestimuleerd worden zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen. Niet alleen kennisoverdracht, maar ook talentontwikkeling.
Daarom is, naast Techniek- en natuuronderwijs, ook Kunst- en cultuuronderwijs een speerpunt van de Damiaanschool.
Hiervoor is een prachtige onderwijslijn ontwikkeld door Netwerk Cultuureducatie Zeist. Dit is een samenwerkingsverband van de cultuuraanbieders in Zeist, te weten: het Kunstenhuis, de Zeister Muziekschool, Meander Omnium, regiocultuurcentrum IDEA, Kunst Centraal en kunstenaars uit de omgeving.
De leerlingen krijgen diverse lessen op het gebied van dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed, muziek, taal & media en theater. Lokale cultuuraanbieders en kunstenaars in de omgeving van de school werken mee aan dit programma. Hierdoor kan het zomaar zijn dat de groep in een van de lessen bezoek krijgt van een kunstenaar, muzikant, archeoloog of monumentenwachter uit de buurt!

 

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.