Wat is passend onderwijs?       
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Het motto is: regulier waar kan, speciaal waar moet.

 
Wat is er veranderd?
Scholen hebben vanaf  1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden, eventueel met extra ondersteuning. Dit kan de school zijn waar u uw kind aanmeldt of een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken.
 

Nieuwe aanmeldingen
Mocht er sprake zijn van specifieke zorg, dan bespreekt u dat tijdens ons intakegesprek. De Damiaanschool overlegt intern en met u welke onderwijsbehoefte uw kind heeft. Wij onderzoeken of wij in deze vraag kunnen voorzien, eventueel met externe hulp vanuit het samenwerkingsverband ZOUT (zuidoost Utrecht)*. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komen wij met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u. Wij kijken goed naar de balans in een (bestaande) groep, ook in relatie met het leerlingaantal . Op de Damiaanschool vinden we het erg belangrijk dat ieder kind passende zorg en aandacht krijgt. Meer informatie leest u in ons Schoolondersteuningprofieen zorgplan.

 
*De Damiaanschool is onderdeel van het samenwerkingsverband ZOUT (Zuidoost Utrecht). Voor meer informatie:
http://www.swvzout.nl
 

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.