Burgerschapsvorming

Wettelijk kader
Vanaf 1 januari 2006 is de wet "Bevordering actief burgerschap en sociale integratie" een feit.
Scholen van PO en VO zijn verplicht bij te dragen aan de integratie van scholieren in de Nederlandse samenleving door middel van burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de opvoeding.
 
Wat is burgerschap?
De discussie hierover kwam voort uit de ontevredenheid over de betrokkenheid van burgers bij de samenleving  en het gebrek aan waarden en normen. Onder actief burgerschap wordt verstaan: " de bereidheid en het vermogen van personen en groepen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren (minister  Van der Hoeven 2005). De invoering ervan zou er voor moeten zorgen dat leerlingen voorbereid worden op deelname aan de pluriforme samenleving. Democratie en omgangsvorming moeten daarbij nadrukkelijk naar voren gebracht worden.
 

Zie het protocol burgerschap voor verdere informatie.

Hieronder kunt u klikken voor de contactgegevens van onze locaties.